Ґардзаніті Марчелло | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Ґардзаніті Марчелло


Ґардзаніті Марчелло

ҐАРДЗАНІ́ТІ Марчелло (Garzaniti Marcello; 01. 03. 1956, м. Ла-Ґуайра, Венесуела) – італійський славіст. Після закінчення Болон. ун-ту (Італія, 1979) стажувався у Ленінграді (нині С.-Петербург), згодом закін. філос. і богослов. студії у Латеран. і Грегоріан. папських ун-тах у Римі (1983 здобув ступ. бакалавра богослов’я). Спеціалізувався зі сх.-християн. наук у Сх. папському ун-ті, де 1990 захистив доктор. дис. про найдавніші зразки паломниц. літ-ри у Київ. Русі. У 1989–92 викладав рос. мову в Болон. ун-ті; водночас співпрацював у міжнар. проекті «Рим–Константинополь–Москва: традиція та інновація в історії і праві» при Рим. ун-ті «La Sapienza»; від 1992 – асоційов., від 2005 – надзвич. проф. і кер. відділ. слов’ян. філології Флорентій. ун-ту (Італія). Досліджує давньорус. паломниц. літ-ру та середньовічну біблійну рукописну традицію на слов’ян. ґрунті. Чл. низки міжнар. і нац. наук. асоц. і т-в, зокрема Італ. асоц. україністів.

Пр.: Daniil egumeno, Itinerario in Terra santa, introduzione, traduzione e note a cura di M. Garzaniti. Roma, 1991; «Учительно eвaнгeлиe» Meлeтия Смoтрицкoгo в кoнтeкстe цeркoвнo-слaвянскoй трaдиции eвaнгeльскoй гoмилeтики и пpoблeмa пеpeвoдa eвaнгeльских чтeний // Traduzione e rielaborazione nelle letterature di Polonia, Ucraina e Russia XVI–XVIII sec. Alessandria, 1999; Die altslavische Version der Evangelien. Forschungsgescgichte und zeitgenössische Forschung. Köln; Weimar; Wien, 2001; Modelli di culto e devozione nella Rus’ medievale attraverso le testimonianze dei pellegrini a Gerusalemme e a Costantinopoli // L’età di Kiev e la sua eredità nell’incontro con l’Occidente. Roma, 2003; Alle origini della letteratura di pellegrinaggio della Rus’: modello bizantino o modello latino? // Itineraria. 2006. № 5; У истoкoв пaлoмничeскoй литeрaтyры дрeвнeй Руси: «Хoжeниe» игумeнa Дaниилa в Святую зeмлю // «Хoжeниe» игумeнa Дaниилa в Святую зeмлю в нaчaлe XII в. С.-Петербург, 2007.

Статтю оновлено: 2007