Кравченко Світлана Анатоліївна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кравченко Світлана Анатоліївна


Кравченко Світлана Анатоліївна

КРА́ВЧЕНКО Світлана Анатоліївна (02. 06. 1967, Запоріжжя) – економіст. Канд. психол. (1996), д-р екон. (2007) н., проф. (2011). Закін. Крас­­нояр. ун-т (РФ, 1990), Укр. академію банків. справи (Суми, 2000). Працювала у Сум. пед. ун-ті (1990–91, 1997–98, 2002–05); Сум. ун-ті (1991–97); Укр. академії банків. справи (Суми, 1998–2002); від 2005 – у Сум. аграр. ун-ті: від 2008 – проф. каф. статистики, аналізу госп. діяль­ності та маркетингу. Досліджує теор. і методол. підходи щодо адаптації екон. механізму функ­ціонування с.-г. підпр-в до умов ринк. середовища.

Пр.: Обеспечение кредитоспособности как критерий механизма адаптации сельскохозяйственных производ­ственных кооперативов // Економіка АПК. 2005. № 8; Адаптация сельско­хозяйственных предприятий к условиям рынка. К., 2006; Адаптация эконо­мического механизма функционирова­ния сельскохозяйственных предпри­ятий к условиям рынка. К., 2008; Адап­тив­ный подход к управлению сельско­хо­зяйственными предприятиями в ус­ло­виях рынка. К., 2010.

Статтю оновлено: 2014