Ґіль Анджей - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ґіль Анджей

ҐІЛЬ Анджей (Gil Andrzej; 01. 12. 1963, м. Люблін, Польща) – польський історик. Закін. Катол. ун-т у Любліні (1988). Працював у Держ. архіві в Любліні (1988–90); вчителював (1990–2000); від 2002 – в Ін-ті Центр.-Сх. Європи (Люблін): від 2003 – заст. дир. 1999 захистив доктор. дис. «Територіальна організація Холмської православної єпархії до 1596 р.». Досліджує проблеми історії Церкви в Україні у 16–19 ст.; правосл. й уніат. церк. мист-ва; укр. політ. думки. Співорганізатор і учасник багатьох наук. конф. на укр. теми, активно співпрацює з укр. наук. установами, друкує праці в укр. періодиці.

Пр.: Prawosławna eparchia chełmska do 1596 r. Lublin; Chełm, 1999; Dekret prezydenta Leonida Kuczmy o obchodach 350 rocznicy Kozackiej Rady Perejasławskiej 1654 r. i jego znaczenie dla wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji Ukrainy. Lublin, 2003; Deportacja Ukraińców z Polski w latach 1944–1946 jako problem we współczesnych relacjach polsko-ukrainskich. Lublin, 2004; Chełmska diecezja unicka 1596–1810. Dzieje i organizacja. Lublin, 2005; Naddniestrzańska Republika Mołdawska jako element przestrzeni politycznej Europy Środkowo-Wschodniej. Lublin, 2005.

Я. Д. Ісаєвич

Стаття оновлена: 2007