Ґінзбурґ Борис Ісакович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Ґінзбурґ Борис Ісакович


Ґінзбурґ Борис  Ісакович

ҐІ́НЗБУРҐ Борис Ісакович (05. 01. 1935, м. Мозир, Білорусь) – фахівець у галузі техніко-економічних досліджень та перспектив використання надтвердих матеріалів. Д-р екон. н. (1988). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. політех. ін-т (1957). Відтоді працював на Дослід. з-ді твердосплав. інструменту; від 1959 – у ЦКТБ твердосплав. і алмаз. інструменту Держплану УРСР; від 1961 – в Ін-ті надтвердих матеріалів НАНУ (усі – Київ): 1968–94 – зав. відділу тех.-екон. дослідж. Від 1994 – у США. Розробляв нормативи щодо ціноутворення на синтетичні алмази та методики оцінки ефективності роботи алмаз. інструментів, досліджував взаємозв’язок екон. та організац. проблем підвищення ефективності упр. процесом створення вироб-ва і застосування надтвердих інструментал. матеріалів.

Пр.: Экономическая эффективность алмазного шлифования. К., 1972 (співавт.); Синтетические алмазы в машиностроении. К., 1976 (співавт.); Экономика и организация применения сверхтвердых материалов. К., 1983; Сверхтвердые материалы в зарубежных странах. К., 1988 (співавт.); Научно-технический и организационный прогресс в машиностроении: пути и эффективность ускорения. К., 1989 (співавт.); Прогнозирование и оценка эффективности технологии машиностроения // Технология и организация произ-ва. 1992. № 1.

Статтю оновлено: 2007