Ґінзбурґ Юрій Павлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Ґінзбурґ Юрій Павлович


Ґінзбурґ Юрій  Павлович

ҐІ́НЗБУРҐ Юрій Павлович (23. 11. 1927, Одеса – 06. 02. 2004, там само) – математик. Д-р фіз.- мат. н. (1971), проф. (1973). Закін. Одес. ун-т (1950). Працював у закритому НДІ Мін-ва оборони СРСР (м. Зеленодольськ, РФ, 1950–54), в Одес. пед. ін-ті (1957–79): від 1977 – зав. каф. геометрії; Одес. академії харч. технологій (1979–2004): проф. каф. вищої математики. Досліджував питання теорій аналіт. оператор-функцій обмеженої характеристики; ліній. операторів у просторах Гільберта і Крейна; Бляшке–Рісса–Хергольтца–Потапова; ліній. просторів з індефініт. метрикою; типових спектрал. властивостей аналіт. багатопараметр. сімей операторів.

Пр.: Исследования по геометрии бесконечномерных пространств с билинейной метрикой // УМН. 1962. Т. 17, № 4; Мультипликативные представления и миноранты ограниченных аналитических оператор-функций // Функцион. анализ и его приложения. 1967. Т. 1, № 3; О мнимой компоненте диссипативного оператора с медленно растущей резольвентой // Матем. сб. 1976. Т. 101, № 3; Об аналитических J-нерастягивающих оператор-функциях, удовлетворяющих условно Жюлиа. О., 1986 (співавт.); О мультипликативных представлениях оператор-функций ограниченного вида. О., 1987 (співавт.).

Статтю оновлено: 2007