Ґльоґер Зиґмунт - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ґльоґер Зиґмунт

ҐЛЬО́ҐЕР Зиґмунт (Gloger Zygmunt; 03. 11. 1845, Кам’янка Підляська, Польща – 15. 08. 1919, Варшава) – польський етнограф, археолог, історик культури, колекціонер. Навч. у Краків. ун-ті (1868–71). Оселився у влас. маєтку Єжево (Підляшшя), звідки щорічно влаштовував етногр. та археол. експедиції на Підляшшя, у Зх. Білорусію, Мазовше та ін. регіони. Збирав польс. фольклор, описував звичаї і побут селян, переважно у басейнах Бугу і Нарви (Підляшшя). Крім наук. публікацій в журналах і окремими книгами, друкував збірки пісень, відредагованих у патріот. стилі для поширення серед селян. Укр. пісні інколи передавав польс. мовою. Досліджував археол. пам’ятки, переважно кам’яної доби (зокрема на Волині). Гол. праця Ґ. – «Encyklopedia staropolska ilustrowana» (t. 1–4, Warszawa, 1901–03; 3-є вид. – 1974) містить ілюстров. довідк. статті про історію культури, знаряддя праці, одяг, ігри, обряди, домашнє начиння, зброю, монети. Крім матеріалів з Польщі, використовував дані з укр., білорус., литов. земель. Із двотом. праці (словникової за формою) «Дерев’яне будівництво і вироби з дерева в давній Польщі» опублікував 1-й том і частину другого (Варшава, 1907–09). Організатор і 1-й голова Краєзнав. т-ва у Варшаві. Трактував етнографію як одну зі спец. істор. дисциплін, широко використовував в етногр. дослідженнях істор.-порівнял. метод. Його праці базуються на матеріалах, зібраних під час комплекс. краєзнав. дослідж. земель Підляшшя, опубл. на сторінках польс. тижневиків, календарів, часописів. Так, у ж. «Wisła» (1889; 1896; 1898) друкував статті про прислів’я, пісні, якими супроводжувалися хрестинні та поховал. обряди українців, у ж. «Biblioteka Warszawska» – матеріали про календарні обряди. Досліджував археол. пам’ятки кам’яного віку. Як чл. Істор. комісії Академії знань (від 1919 – Польс. академія знань) брав участь у підготовці низки енциклопедій. Передав власні колекцію, б-ку та архів Краків. і Варшав. етногр. музеям, т-вам краєзнавства та б-кам у Варшаві.

Пр.: Obchody weselne. Kraków, 1869; Dawna ziemia bielska i jej cząstkowa szlachta // Biblioteka Warszawska. 1873. T. 3; Słownik rzeczy starożytnych. Kraków, 1896; Geografia historyczna ziem dawnej Polski. Kraków, 1900; Księga rzeczy polskich. Wyd. 2. Lwów, 1900.

Літ.: W. Olszewicz. Życie i prace Zygmunta Glogera // Lud (Wrocław). T. 2 za rok 1967, cz. 2. Wrocław, 1968; Zygmunt Gloger – badacz przeszłości ziemi ojczystej. Warszawa, 1978; Головатюк В. Вивчення фольклору українців Холмщини і Підляшшя // Холмщина і Підляшшя. К., 1997.

Я. Д. Ісаєвич

Стаття оновлена: 2007