Ґольденберґ Лев Ізраїльович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ґольденберґ Лев  Ізраїльович

ҐО́ЛЬДЕНБЕРҐ Лев Ізраїльович (18. 01. 1921, Київ) – бiблiограф і літературознавець. Канд. фiлол. н. (1971). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. нагороди. Закiн. Київ. ун-т (1947). Відтоді працював зав. відділу Київ. обл. б-ки; у Центр. наук. б-цi АН УРСР (1949–86): від 1963 – керівник бібліогр. відділу, від 1975 – ст. н. с. відділу книгознавства. Виїхав до США 1992. Упорядник низки бібліогр. покажчиків; автор статей, оглядів з теорії та історії бібліографії. Зробив знач. внесок у розвиток літ. бібліографії, книгознавства.

Пр.: Українська мова: Бібліогр. покажч. 1918–1961 рр. К., 1963 (співавт.); Слов’янська фiлологiя на Українi. К., 1968 (співавт.); Українська радянська лiтературна бiблiографiя. К., 1971; Лiтературознавча книга в Українськiй РСР: Питання теорiї та iсторiї. К., 1980; Книга и книжное дело в Украинской ССР: Сб. док. и мат. 1917–1941. К., 1985 (співавт.); Книга и книжное дело в Украинской ССР: Сб. док. и мат. 1941–1984. К., 1986 (співавт.); Українська літературна бібліографія: Нові умови, нові завдання // Сучасність. 1992. № 10; Бібліографічні джерела українського літературознавства: Путівник. 2-е вид. К., 1990; Бібліографічна справа в Україні за умов державно-партійної цензури // УІ. 1994. Т. 31, ч. 1–4; Забутий часопис: Цікавий епізод з історії укр.-болгар. культур. взаємин // Там само. Т. 34, ч. 1–4; Репертуар української книги: Чергові роздуми навколо давньої проблеми // Вісн. Книжк. палати. 1997. № 9.

Літ.: Лев Ізраїльович Гольденберг: Бібліогр. покажч. К., 1991.

Т. В. Добко

Стаття оновлена: 2007