Ґольдін Михайло Львович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Ґольдін Михайло Львович


Ґольдін Михайло  Львович

ҐО́ЛЬДІН Михайло Львович (01. 02. 1922, Харків – 19. 07. 1996, Єрусалим) – фізик. Д-р тех. н. (1967), проф. (1967). Закін. Казан. авіац. ін-т (РФ, 1946). Працював у Харкові у КБ 8-го гол. упр. Мін-ва атом. пром-сті СРСР (Харків), на З-ді ім. Малишева (1948–53, нач. ізотоп. лаб.), в ін-ті «Південгіпроцемент» (1953–55), на Харків. з-ді контрольно-вимірюв. приладів (1955–62, нач. ізотоп. лаб.); у Дніпроп. гірн. ін-ті (1963–69, зав. каф.). У 1969–90 – зав. каф. фізики Харків. ін-ту механізації та електрифікації с. госп-ва (нині Харків. тех. ун-т с. госп-ва), від 1977 за сумісн. – зав. галузевої н.-д. лаб. з використання радіоізотоп. техніки у с. госп-ві. Наук. дослідж. у галузі атом. приладобудування та приклад. ядер. фізики.

Пр.: Автоматический контроль плотности железорудной пульпы гамма-лучами. Х., 1962 (співавт.); Автоматический контроль уровня гамма-лучами. Москва, 1963; Контроль и автоматизация процессов дробления и измельчения руд. Москва, 1971; Радиоизотопный контроль газопроницаемости кокса. Москва, 1974 (співавт.); Автоматический контроль движения минералов в процессе обогащения. Москва, 1979 (співавт.); Теоретические основы измерительной техники фотонного излучения. Москва, 1985.

Статтю оновлено: 2007