Ґонсьоровський Наполеон-Ян - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ґонсьоровський Наполеон-Ян

ҐОНСЬОРО́ВСЬКИЙ Наполеон-Ян (28. 06. 1876, Львів – 27. 06. 1941, там само) – мікробіолог. Проф. (1929). Закін. Львів. ун-т (1901, ступ. д-ра усіх лікар. н.), де відтоді й працював (з перервою): 1902–04 – кер. гістомікробіол. лаб. при каф. акушерства та гінекології, від 1936 – зав. каф. лікар. мікробіології, 1938–39 – декан лікар. ф-ту; водночас від 1904 – у Львів. бактеріол.-епідеміол. ін-ті: 1920–38 – дир. Вивчав епідеміологію захворювань Карпат. регіону (дизентерія, холера, сифіліс, склерома, правець). Запропонував класифікацію збудників дизентерії, новий метод серодіагностики сифілісу (застосований для масового обстеження населення Гуцульщини); удосконалив методику щеплень проти сказу. Обґрунтував гігієн. характеристики повітря та питної води.

Пр.: O odkażającem działaniu i praktycznem zastosowaniu par formalinowych w wyższej ciepłocie // Lwowski Tygodnik Lekarski. 1907. № 26–28; Ueber Dysenterir in der Irrenanstalt Kulparków bei Lemberg // Bericht über den 1. Amtsärzte-Kongress. Wien, 1909 (співавт.); O etiologii i epidemiologii choroby Heine-Medina // Praktyka Lek. Lwów, 1927; Z badań nad florą bakteryjną borowiny w Morszynie // Kosmos. Ser. A. 1939. Т. 62, № 30 (співавт.).

Літ.: W. Zwozdziac. Historia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego // Archiwum Historii Medycyny. 1964. № 1–2; W. Wojtkiewicz-Rok. Dzieje wydziału lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1894–1918. Wrocław, 1992; Професори ЛНМУ.

ДА: Держ. арх. Львів. обл. Ф. 26, оп. 5, спр. 464.

С. В. Різничок, В. В. Данилейченко

Стаття оновлена: 2007