Ґрунтово-географічні дослідження - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ґрунтово-географічні дослідження

ҐРУНТО́ВО-ГЕОГРАФІ́ЧНІ ДОСЛІ́ДЖЕННЯ – вид галузевих фізико-географічних і ґрунтознавчих досліджень, спрямованих на виявлення закономірностей поширення ґрунтів та їхнього зв’язку з географічним середовищем. Перші відомості про ґрунт. покрив України з’явилися на поч. 19 ст., коли на основі кадастрових оцінкових даних складено ґрунт. карти Росії. Подальший розвиток географії ґрунтів України пов’язаний з дослідж. В. Докучаєвим чорноземів і, зокрема, з вивченням ґрунтів Полтав. губ., у результаті чого Полтав. експедиція Департаменту землеробства 1888–94 видала карту губернії (з 16-ма т. пояснювал. тексту), що сформувала уявлення про заг.-геогр. і топогр. закономірності ґрунт. покриву Лівобереж. Лісостепу. Ґ.-г. д. за генет. принципами поглибилися 1903–11, зокрема у цей період вивчено ґрунти Черніг. і Таврій., 1906–19 – Харків., Херсон. і Поділ. (О. Набоких), а також Київ. та Волин. губ.; 1926–28 у триверстовому масштабі досліджено значну частину ґрунтів Лісостепу і Степу (В. Крокос, Н. Вернандер, М. Крупський, Г. Гринь), у результаті чого 1928 наук. ком-т Наркомзему УСРР склав першу оглядову карту ґрунтів України у масштабі 1:1 000 000. У зв’язку з переходом с. госп-ва України на планову соціаліст. основу виникла необхідність докладних знань про ґрунт. покрив кожного госп-ва й агровироб. характеристики ґрун-тів. 1931–32 проведено агроінвентаризацію 10-ти адм. р-нів площею 500 тис. га. 1930–35 вивчено ґрунт. покрив радгоспів зони бурякосіяння й дослід. станцій. На основі отриманих матеріалів 1935 складено оглядову карту ґрунтів України у масштабі 1:100 000. У 1940–53 здійснено маршрутні дослідж. ґрунтів Рівнен., Волин., Терноп., Івано-Фр., Закарп. та ін. обл.; 1951–52 проведено дослідж. Пд. України для потреб зрошування цієї території. 1957–61 в Україні за єдиною програмою і методикою здійснено докладне великомасштабне обстеження ґрунтів, що дало змогу забезпечити кожне госп-во ґрунт. планом (масштаб 1:10 000 або 1:25 000), комплектом спец. картограм з пояснювал. текстом до них, який містив конкретні рекомендації щодо підвищення продуктивності с.-г. угідь. У результаті узагальнення великомасштаб. Ґ.-г. д. складено обл. ґрунт. карти (масштаб 1:200 000) і карту ґрунтів України (1972, масштаб 1:750 000) та ін. 1967–88 проведено коригування великомасштаб. Ґ.-г. д. за новим номенклатур. списком ґрунтів, у якому їх розподіляли не лише за природ. ознаками, а і з врахуванням антропоген. змін.

М. І. Полупан

Стаття оновлена: 2007