Ґрунтово-меліоративне районування - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ґрунтово-меліоративне районування

ҐРУНТО́ВО-МЕЛІОРАТИ́ВНЕ РАЙОНУВА́ННЯ – поділ території за характером структури ґрунтового покриву та властивостей ґрунтів, природно-меліоративними умовами з метою проведення меліоративних робіт. Ґ.-м. р. є наук. основою диференціації меліорат. заходів, напрямів використання та відтворення родючості меліоров. земель. Залежно від Ґ.-м. р. застосовують різні види меліорації: зрошення, осушення (дренаж), гіпсування, вапнування, глибоке меліорат. рихлення і плантаж, культуртех., лісотех., фітобіол. та ін. заходи. Ґ.-м. р. може здійснюватися у дрібно-, середньо- та великомасштаб. планах залежно від охопленої території. При цьому виділяють зони, обл., провінції та р-ни. Останнім властива однотипність агромеліорат. заходів та системи охорони ґрунт. покриву. В Україні найдетальніше проведено Ґ.-м. р. земель пд. регіонів з наявністю іригац. мереж та їх перспектив. буд-вом. Гумідні території, де поширені гідроморфні, кислі, радіонуклідно забруднені та ін. ґрунти меліорат. фонду, Ґ.-м. р. не охоплені, хоча в перспективі всі землі вимагають детального Ґ.-м. р., без якого їх ефективне та екологічно безпечне використання не можливе.

Р. С. Трускавецький

Стаття оновлена: 2007