Ґрунтознавства та агрохімії Інститут ім. О. Соколовського | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Ґрунтознавства та агрохімії Інститут ім. О. Соколовського


Ґрунтознавства та агрохімії Інститут ім. О. Соколовського

ҐРУНТОЗНА́ВСТВА ТА АГРОХІ́МІЇ Інститут ім. О. Соколовського УААН – науково-дослідна установа, що координує дослідження з питань ґрунтознавства та агрохімії. Засн. 1956 у Харкові на базі н.-д. лаб. ґрунтознавства АН УРСР при Харків. с.-г. ін-ті та Крим. філії АН СРСР як НДІ (від 1969 – Ін-т) ґрунтознавства та агрохімії, підпорядк. Пд. відділ. ВАСГНІЛ, від 1990 – УААН. Від 1959 – ім. О. Соколовського, від 2001 має статус ННЦ. У структурі Ін-ту – 2 наук. відділи, 12 лаб., 3 сектори. До складу Ін-ту входять Поліс. філія (Луцьк), Донец. дослідна станція, на базі якої 2006 створ. дослідне госп-во «Донецьке» (с. Суха Балка Дзержин. міськради), Граків. (с. Чкаловське Чугуїв. р-ну) та Коротичан. (Харків. р-ну; обидва – Харків. обл.) дослідні поля. Осн. напрями наук. діяльності: обґрунтування теор. засад та засобів підвищення родючості ґрунтів, хімізації та меліорації землеробства, захисту ґрунтів від деградації та забруднення, технологій застосування добрив. В Ін-ті розроблено класифікацію ґрунтів і принципи ґрунт.-екол. та агрохім. районування України; теорію оптимізації агрофіз. властивостей ґрунтів; ґрунт.-ерозійну карту України та картограми вмісту мікроелементів і забруднення ґрунтів важкими металами; комплекс технол. прийомів для с.-г. рекультивації земель; генет., фіз.-хім., фіз. та біол. характеристики ґрунтів України; іонометричні методи аналізу ґрунтів і рослин; технології вироб-ва і внесення орган. добрив; агроном. і агроекол. характеристики фосфоритів місцевих родовищ та технології їх застосування; нормативи витрат мінерал. добрив та меліорантів; технології підвищення родючості зрошув. та осушених земель. В Ін-ті працюють 99 н. с., серед них – 2 акад., 3 чл.-кор. УААН, 11 д-рів і 29 канд. н. Вагомий внесок у розвиток Ін-ту зробили О. Соколовський, М. Крупський, О. Грінченко, Б. Носко, В. Медведєв, В. Кузьмичов, В. Кисіль, Г. Гринь, О. Можейко, Г. Александрова, К. Холуп’як, М. Полупан, Р. Трускавецький, О. Образцова. Видає наук. зб. «Агрохімія і ґрунтознавство» (від 1965). Перший дир. – О. Соколовський (1956–59), нині – В. Кисіль (від 2004).

Статтю оновлено: 2007