Ґурба Ян - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ґурба Ян

ҐУ́РБА Ян (Gurbа Jan; 15. 02. 1929, м. Любартув, Польща) – польський археолог. Закін. Ун-т М. Кюрі-Складовської у Любліні, де й працював від 1952: 1974–94 – зав. каф. археології, водночас 1987–90 – декан Гуманітар. відділу. 1961 захистив доктор. дис. «Вплив геогр. середовища на формування процесу заселення Малопольщі в добу неоліту». Виділив археол. культуру волино-люблін. мальованої кераміки, яка відома в Україні; досліджує проблеми Червен. міст на укр.-польс. прикордонні; активно співпрацює з укр. археологами. Ред. зб. «Archeologia Polski Środkowowschodniej» (від 1996).

Пр.: Neolitic settlements on the Lublin Loess Upland // Annales Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Section B. Т. 15. Lublin, 1960; Najnowsze badania archeologiczne w Czermnie-Czerwieniu // Тр. 5-го Междунар. конгресса славян. археологии. Москва, 1988. Т. 3, вып. 1а; Górne Pobuże w 1-m tysiącleciu po Chr. // Галицько-Волин. держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції. Л., 1993.

Літ.: Bibliografia prac doc. dr. Jana Gurby. Lublin, 1988; W. Śladkowski. Bene meritum // Przez pradzieje i wczesne średniowiecze. Lublin, 2004; Bibliografia prac doc. Dr. Jana Gurby za lata 1988–2003 // Там само.

В. М. Петегирич

Стаття оновлена: 2007