Ґурський Мар’ян | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Ґурський Мар’ян


Ґурський Мар’ян

ҐУ́РСЬКИЙ Мар’ян (Górski Marian; 11. 03. 1886, Варшава – 25. 08. 1961, там само) – польський вчений-агрохімік. Канд. філос. н. (1911). Акад. Польс. академії тех. наук (1935). Вивчав математику у Варшав. ун-ті (1904–05), хімію – в Ун-ті Ляйпциґа (1906–11), рільництво – в Академії рільництва у м. Дубляни (нині Жовків. р-ну Львів. обл.), де й працював 1914–19. У 1919–23 – проф., зав. каф. агрохімії та ґрунтознавства, кер. хім.-рільничої станції рільничо-ліс. ф-ту Львів. політехніки; 1923–39 – проф. каф. з використання добрив, 1939–61 – агрохімії, водночас 1927–29 та 1932–33 – декан городничого, 1946–47 – рільничого ф-тів, 1933–36 та 1947–49 – ректор Гол. школи с. госп-ва у Варшаві. Ред. видань «Roczniki Nauk Ogrodniczych», «Roczniki Gleboznawcze», «Przegąd Naukowej Literatury Rolniczej i Leśniczej». Наук. дослідження: хімія мінерал. та орган. добрив, хімія та фізика, методи удобрення ґрунтів, фізіологія рослин. Одним з перших вивчав вплив мікроелементів на врожайність с.-г. культур; ініціював використання ізотопів у дослідженні фізіології рослин.

Пр.: Prawo minimum w swietle doswiadczeń wazonowych. Lwów, 1913; Nawozy i nawozenie. Warszawa, 1934; Chemia rolnicza. Warszawa, 1960.

ДА: Держ. арх. Львів. обл. Ф. 27, спр. 2319; ЦДІА. Ф. 165, оп. 5, cпр. 1457.

Статтю оновлено: 2007