Давиденко Микола Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Давиденко Микола  Олександрович

ДАВИДЕ́НКО Микола Олександрович (22. 01. 1960, Чернівці) – фізик. Чоловік І. Давиденко. Д-р фіз.-мат. н. (1994). Закін. Київ. ун-т (1982), де й працює від 1984: від 1995 – пров. н. с. Наук. інтереси пов’яз. з дослідж. і створенням нових матеріалів на основі полімер. композитів з фотонапівпровідник. властивостями.

Пр.: Физика аморфных молекулярных полупроводников. К., 1994 (співавт.); Строение и фотоэлектрические свойства функциональных полимеров и композиций на их основе // ТЭХ. 2002. Т. 38, № 2 (співавт.); Electronic absorption spectra of symmetric cationic dye in constant electric field // Spectrochimica Acta A. 2005. Vol. 61 (співавт.); Фотоника молекулярных полупроводниковых композитов на основе органических красителей. К., 2005 (співавт.); Электро- и фотопроводимость полимерных композитов, содержащих гетерополиядерный Cu (II) / Mn (ІІ) комплекс, в присутствии ионных полиметиновых красителей // ФТП. 2007. Т. 41, № 6 (співавт.).

В. Г. Сиром’ятников

Статтю оновлено: 2007