Кравчук Володимир Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кравчук Володимир Іванович


Кравчук Володимир Іванович

КРАВЧУ́К Володимир Іванович (21. 07. 1951, с. Плиска Лановец. р-ну Тер­ноп. обл.) – фахівець у галузі зем­леробської механіки. Брат П. Крав­­чука. Д-р тех. н. (2005), проф. (2001), чл.-кор. НААНУ (2007). Нар. депутат України (1994–98). Держ. премія України в галузі н. і т. (1992, 2001). За­кін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1973). Працював 1975–94 у системі Мін-ва с. госп-ва України. 1995–97 – заст. Міністра машинобудування, військ.-пром. комплек­су і конверсії України; 1997–2002 – заст. Міністра пром. політики України, дир. Держ. депар­та­менту трактор. і с.-г. машино­будування; 2002–07 – заст. нач. упр. координації здійснення аг­рар. політики, зав. сектору з пи­тань розвитку тех. політики в аг­рар. сфері, соц. інфраструктури та підприємництва у сільс. місцевості Секретаріату КМ України. Водночас 1998–2004 – зав., від 2004 – проф. каф. с.-г. маши­нобудування Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України (Київ); від 2007 – дир. Укр. НДІ прогнозування та випробування техніки і технологій для с.-г. вироб-ва (смт Дослідницьке Васильків. р-ну Київ. обл.). У ВР України 2-го скликання – заст. голови ком-ту з питань АПК, земел. ресурсів та соц. розвитку села. Наук. дослідження: адаптація с.-г. машин у системах ке­рованих технологій землеробства; розвиток сучас. землероб. механіки на базі нових методів експертизи тех.-технол. рішень, інтегров. систем керованого зем­леробства, інформ.-комунікац. засобів моніторингу агроресурс. систем.

Пр.: Динаміка системи ґрунт–росли­на–повітря // Механізація с.-г. вироб-ва: Зб. наук. пр. К., 2000. Т. 8 (спів­авт.); Теоретичні основи адаптації сільськогосподарських машин. К., 2005; Но­вые научные подходы к выбору способа обработки почвы // Техніка і технології АПК. 2010. № 5 (спів­авт.); Наукове забезпечення формування якості і конкурентоспроможності сільськогос­подарської техніки // Механізація та електрифікація с. госп-ва: Міжвід. темат. наук. зб. Глеваха, 2010. Вип. 94; Биосфера и агротехнологии: инже­нер­ные решения экологического управления и энергосбережения // Тех.-тех­нол. аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для с. госп-ва України: Зб. наук. пр. Дослідницьке, 2011. Вип. 15(29).

Статтю оновлено: 2014