Денисюк Володимир Петрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Денисюк Володимир  Петрович

ДЕНИСЮ́К Володимир Петрович (27. 07. 1945, Київ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1996). Закін. Київ. ун-т (1973). Працював в Ін-ті кібернетики АН УРСР (1972–74). Від 1974 – у Нац. тех. ун-ті України «Київ. політех. Ін-т»: ст. н. с., від 2001 – проф. каф. вищої математики. Водночас від 2002 – зав. каф. вищої та обчислюв. математики Нац. авіац. ун-ту. Дослідж. у галузі приклад. математики: теорія сплайнів і застосування сплайнів у задачах моделювання; оброблення сигналів. Запропонував метод Р-підсумовування тригонометр. багаточленів, на базі якого побудував і дослідив класи простих тригонометр. сплайнів однієї та кількох змінних.

Пр.: Сплайны и их приложения в задачах моделирования и обработки измерительных сигналов. 1995; Сплайны и их приложения в задачах обработки экспериментальных данных. 1995; Про побудову чисельного розв’язку задачі знаходження розподілу швидкості в’язкого нестисливого потоку в прямокутному каналі // Проблеми інформатизації та упр.: Зб. наук. пр. Вип. 9. 2004; Вища математика. Модульна технологія навчання: Навч. посіб. у 4-х ч. 2005–06 (усі – Київ, у співавт.).

Н. О. Вірченко

Стаття оновлена: 2007