Денищик Юрій Сергійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Денищик Юрій Сергійович


Денищик Юрій  Сергійович

ДЕНИ́ЩИК Юрій Сергійович (08. 10. 1947, м. Ворошиловськ, нині Алчевськ Луган. обл.) – радіофізик. Д-р тех. н. (1993), проф. (1997). Закін. Харків. Ін-т радіоелектроніки (1972). Працював на Алчев. металург. комбінаті (1965–78). Від 1978 – у Донбас. тех. ун-ті (Алчевськ): від 1979 – засн. і кер. галуз. н.-д. лаб. лазерно-оптич. вимірювань, від 1993 – дир. Держ. міжвузів. центру лазерно-локац. спостережень штуч. супутників Землі «Оріон» при Ун-ті. Наук. дослідж. у галузях радіофізики, квант. електроніки та лазер. локації косміч. об’єктів.

Пр.: Учет взаимного влияния инверсной заселенности и плотности люминесценции при оценке энергетической эффективности накачки трехуровневой активной среды в нестационарном режиме // Журн. приклад. спектроскопии. 1989. Т. 51, № 5; Повышение стабильности запуска тригатронных разрядников в цепях управления электрооптическими коммутаторами // ПТЭ. 1991. № 3; Использование дистанционного зондирования Земли из космоса для охраны окружающей среды // Вест. Междунар. АН экологии и безопасности жизнедеятельности. 2000. № 2(26) (співавт.); Лазерная локация спутников (обзор) // Вісн. астрон. школи. 2002. Т. 3, № 2 (співавт.); Об оптимальном построении спутниковых лазерных локационных станций // Вісн. Сх.-укр. ун-ту. 2006. Ч. 2, № 6(10).

Статтю оновлено: 2007