Депозитна політика - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Депозитна політика

ДЕПОЗИ́ТНА ПОЛІ́ТИКА – політика, за допомогою якої фінансові установи – позичальники ресурсів (зокрема банки) – формують і впливають на процеси залучення вільних коштів юридичних і фізичних осіб на банківські рахунки. Екон. платформа Д. п. – кругообіг капіталу, який є безперерв., але водночас і нерівномір., оскільки циклічні коливання екон. кон’юнктури потребують надходжень ресурсів з відкритого ринку. В частині залежності від облік. ставки нац. (центр.) банку, формування банків. резервів, упр. ризиками та ін., Д. п. тісно пов’язана з грошово-кредит. політикою. Обсяги депозитів суттєво впливають на обсяги грошової маси. Суб’єктами Д. п. є позичальники (дебітори), власники коштів (депоненти), регулятивні держ. і позавідомчі органи, об’єктами – фінанс. або матеріал. цінності (переважно гроші). Д. п. здійснюють з метою залучення вільних коштів у організов. кругообіг капіталу (на макрорівні) та формування ресурс. бази банків і фінансування інвестицій за рахунок позик. капіталу (на мікрорівні). Екон. передумови формування і реалізації Д. п. – наявність вільних ресурсів у потенц. депонентів і потреб позичальників щодо їх запозичення.

Відносини між суб’єктами Д. п. формують депозит. ринок. Оскільки осн. ін-тами вітчизн. фінанс. ринку є банки (активність небанків. фінанс. установ, зокрема кредит. спілок, на депозит. ринку порівняно незначна), під Д. п. часто розуміють банків. політику в галузі формування депозит. програм і реалізації депозит. послуг. Серед осн. характеристик Д. п. – умови залучення коштів, а саме їх строковість і поверненість на плат. основі (останню визначає відсоток, який позичальник сплачує депоненту за тимчас. користування його коштами). Гарантування депозитів насел. в Україні здійснює Фонд гарантування вкладів фіз. осіб – спеціалізов. установа, що виконує функції держ. упр. у галузі забезпечення захисту інтересів фіз. осіб (вкладників банків). Від 15 лютого 2007 розмір гарантов. суми відшкодування за вкладами фіз. осіб, включаючи відсотки, становить 25 тис. грн. Станом на січень 2007 сума зобов’язань банків за коштами, залученими на рахунки суб’єктів господарювання і фіз. осіб, становила бл. 183 млрд грн, з них кошти суб’єктів господарювання – 76,9 млрд грн (42 %), фіз. осіб – 106 млрд грн (58 %); при цьому переважала частка депозитів у нац. валюті – 114,1 млрд грн (82,6 %). Середня відсотк. ставка за рік за депозит. операціями у нац. валюті становила 7,6 %, в іноз. – 5,8 %. Д. п. зазнає постій. змін і модифікацій в інтересах учасників депозит. ринку.

В. В. Корнєєв

Стаття оновлена: 2007