Деревицький Олексій Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Деревицький Олексій  Миколайович

ДЕРЕВИ́ЦЬКИЙ Олексій Миколайович (09(21). 03. 1859, Полтава – 1943, м. Ялта, нині АР Крим) – філолог, історик мистецтва. Д-р грец. словесності (1891). Закін. Харків. ун-т (1884), де був залише- ний для підготовки до професор. звання; від 1887 – приват-доц., від 1892 – екстраординар. проф. каф. класич. філології цього Ун-ту (читав курси класич. філології, історії і теорії мист-ва); 1893–94 – ординар. проф., 1894–1903 – декан істор.-філол. ф-ту, 1903–05 – ректор Новорос. ун-ту в Одесі. Під час рос. революції 1905 боровся з проявами рев.-демократ. руху в Ун-ті, що не знайшло підтримки у студентів і більшої частини професор.-викладац. складу. Від 1905 – попечитель Казан. учбового округу (Росія). За роки його діяльності на цій посаді у більшості р-нів округу введено початк. освіту, відкрито низку класич. шкіл, реал. уч-щ, г-зій, ремесл. шкіл. Зробив знач. внесок у відкриття Саратов. ун-ту (1909). За його пропозицією створ. перекладац. комісію, яка друкувала книги та підручники на мовах абориген. народів округу. Від 1911 – попечитель Київ. учбового округу. Вороже ставився до укр. нац. ідеї та визв. руху. Від 1916 – попечитель Оренбур. учбового округу (Росія); 1918–34 – проф., водночас 1918–20 – перший декан істор.-філол. ф-ту Крим. пед. ін-ту. Читав курси класич. філології, історії та середньовіч. мист-ва.

Пр.: Гомерические гимны. Анализ памятника в связи с историей его изучения: Историко-литератур. этюд. Х., 1889; Курс истории искусства с атласом рисунков и чертежей: Литогр. издание. Х., 1890; О начале историко-литературных занятий в Древней Греции. Х., 1891; О новом трактате Аристотеля и его значении для истории афинской демократии. Х., 1891; Из введения в историю греческой литературы: Об историко-литератур. терминологии. Москва, 1893; Софокл. Антигона. Ч. 1–2. С.-Петербург, 1900; Женское образование в России и за границей: Истор. справка и практ. указания. О., 1902; Школа Магреба: мусульманская архитектура // Изв. Крым. пед. ин-та. 1927. № 1; Проблема романа // Там само. 1930. № 3.

Літ.: Историко-филологический факультет Императорского Харьковского университета (1805–1905). Х., 1908; Урсу Д. П. Професори Таврійського університету (1918–1941): Біогр. нариси. Сф., 2005; Професори О(Н)У.

Д. П. Урсу

Статтю оновлено: 2007