Держава і право - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Держава і право

«ДЕРЖА́ВА І ПРА́ВО» – фахове наукове видання. Засн. 1997 у Києві Ін-том держави і права НАНУ, Вищою школою права при цьому Ін-ті та Спілкою юристів України як щорічник наук. праць молодих учених-правознавців. Від 1999 – квартальник з юрид. і політ. наук. Виходить укр. мовою, наклад 200 прим. Друкує переважно статті аспірантів і здобувачів наук. ступенів. Осн. розділи: теорія держави і права; історія держави і права; конституц. право; адм. право; цивіл., підприємниц., госп. і трудове право; банків. й фінанс. право; земел., аграрне та екол. право; кримінал. право, кримінал. процес і криміналістика; міжнар. право та порівнял. правознавство; політ. науки; наук. життя; рецензії. Голова редколегії – Ю. Шемшученко (від 1999).

Ю. Я. Касяненко

Стаття оновлена: 2007