Держави і права Інститут ім. В. Корецького НАНУ — Енциклопедія Сучасної України

Держави і права Інститут ім. В. Корецького НАНУ

ДЕРЖА́ВИ І ПРА́ВА Інститут ім. В. Корецького НАНУ – провідна науково-дослідна установа юридичного профілю в Україні. Засн. 1949 у Києві як Сектор держави і права АН УРСР. Від 1969 має статус Ін-ту, від 1990 – ім. В. Корецького. Ін-т здійснює фундаментал. теор.-методол. і приклад. дослідж. актуал. проблем держ.-правового буд-ва в Україні, надає експертну та наук.-консультативну допомогу вищим органам законодав., виконав. і судової влади. У структурі Ін-ту 9 н.-д. відділів: теорії держави і права; історико-правових дослідж.; конституц. права та місц. самоврядування; проблем цивіл., труд. і підприємниц. права; проблем держ. упр. і адм. права; проблем аграр., земел. та екол. права; проблем кримінал. права, кримінології та судоустрою; міжнар. права та порівнял. правознавства; правових проблем політології; центр енциклопед. юрид. вид.; 7 госпрозрахунк. центрів: косміч. права; банків. права; енергет. і ядер. права; правових проблем інтелектуал. власності; місц. самоврядування; теор. проблем законотворчості й порівнял. правознавства; правових проблем ґендер. політики; а також наук. б-ка. Від 1995 при ньому діє Київський університет права. Науковці Ін-ту досліджують теор. і прикладні проблеми державотворення та правотворення в Україні (теорія, історія, практика); правові проблеми демократизації сусп. відносин і формування громадян. сусп-ва й утвердження та реалізації прав і свобод людини; теор. і прикладні проблеми розвитку правової системи України; реалізації Конституції та законодавства України; проблеми енциклопед. юрид. дослідж.; філософії та соціології права. Виходять зб. наук. пр. «Правова держава», «Держава і право». Колектив Ін-ту підготував і видав у Києві 6-томну «Юридичну енциклопедію» (1998–2004, Держ. премія України у галузі н. і т.), 10-томну «Антологію української юридичної думки» (2002–05), декілька видань фундаментал. курсів історії вітчизн. держави та права, зокрема «Историю государства и права Украинской ССР» (1976, Держ. премія УРСР у галузі н. і т.). Нині в Ін-ті працюють понад 90 науковців, з них – 1 акад. і 2 чл.-кор. НАНУ, 15 акад. і чл.-кор. АПрНУ, понад 70 д-рів і канд. н., 8 засл. діячів н. і т. України, 9 лауреатів Держ. премії України у галузі н. і т. Серед відомих науковців – В. Корецький (перший дир.), Б. Бабій, Ю. Шемшученко (дир. від 1988), В. Цвєтков, В. Семчик, В. Сіренко, В. Погорілко, В. Авер’янов, В. Денисов, О. Костенко, Н. Малишева, Я. Шевченко.

Літ.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Наукові досягнення за 50 років (1949–1999). 1999; Правова держава. Спеціальний випуск до 55-річчя Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 2004 (обидві – Київ).

Статтю оновлено: 2007
Цитувати статтю
І. Б. Усенко . Держави і права Інститут ім. В. Корецького НАНУ // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=26115 (дата звернення: 05.03.2021).