Державна художня середня школа ім. Т. Шевченка — Енциклопедія Сучасної України

Державна художня середня школа ім. Т. Шевченка

ДЕРЖА́ВНА ХУДО́ЖНЯ СЕРЕ́ДНЯ ШКО́ЛА ім. Т. Шевченка – спеціальний навчальний заклад. Засн. 1937 як Київ. художня середня школа ім. Т. Шевченка, 1941–43 не діяла, від лютого 1944 поновила роботу, від 1968 – Респ., від 1993 – сучасна назва. Підпорядк. Мін-ву культури і туризму. Спочатку розміщувалася у будинку, спроектованому арх. Й. Каракасом (вул. Володимирська, № 2; нині приміщення Нац. музею історії України); 1968–69 отримала будівлю на вул. Кузьминська, № 4. Забезпечує базову (5–9 кл.) й повну (10–12 кл.) заг. середню освіту та профес. підготовку за чотирма напрямами: живопис, скульптура, декор.-ужитк. мист-во та арх-ра. У школі працюють 48 викл. спец. дисциплін та 24 вчителі заг.-осв. предметів. Станом на 2008 навчаються 454 учні, при школі в інтернаті проживають 85 учнів з різних регіонів України. Переважна більшість учнів продовжують освіту у Нац. академії образотвор. мист-ва і арх-ри, ін. вищих закладах мист. спрямування в Україні, РФ, Польщі, Чехії, Великій Британії, Ізраїлі, Канаді, США. Серед випускників: лауреати Нац. премії України ім. Т. Шевченка – Є. Безніско, В. Зарецький, О. Івахненко, М. Левитська, О. Лопухов, В. Прядка, В. Сухенко, В. Франчук, А. Чебикін, В. Чепелик, В. Шаталін, Г. Якутович, С. Якутович; засл. діячі мист-в України – О. Бєлянський, В. Бистряков, В. Будников, В. Виродова-Готьє, А. Жолдак, М. Компанець, В. Шостя; народні – А. Білостоцький, В. Білоус, Т. Голембієвська, В. Перевальський та заслужені – Є. Гордієць, Н. Литовченко художники. Дир. – Й. Сирота, А. Футерман, С. Кравченко, Г. Яблонський, Ю. Ятченко, М. Родін, П. Орлов, О. Музика, від 1987 – О. Авраменко.

Статтю оновлено: 2007
Цитувати статтю
Т. С. Сидорук . Державна художня середня школа ім. Т. Шевченка // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=26143 (дата звернення: 05.03.2021).