Державне агенство України з авторських і суміжних прав (ДААСП) - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Державне агенство України з авторських і суміжних прав (ДААСП)

ДЕРЖА́ВНЕ АГЕ́НТСТВО УКРАЇ́НИ З А́ВТОРСЬКИХ І СУМІ́ЖНИХ ПРАВ (ДААСП) – спеціалізований центральний орган виконавчої влади. Створ. у Києві відповідно до постанови KM України від 25 березня 1992 на базі Укр. респ. агентства з автор. прав. Агентство функціонувало як самост. центр. орган виконав. влади, покликаний втілювати у життя політику держави у галузі авторського права і суміжних прав, забезпечувати права та законні інтереси авторів творів науки, літ-ри і мист-ва, артистів-виконавців, творців звуко- і відеозаписів, орг-цій ефір. мовлення. Гол. завдання: забезпечення дотримання автор. і суміж. прав правовласників України, ін. держав та їх правонаступників на тер. країни та за її межами, надання підтримки авторам і власникам автор. та суміж. прав в упр. їхніми майновими правами, сприяння розширенню міжнар. наук. і культур. співроб-ва. ДААСП здійснювало свою діяльність за рахунок комісій. відрахувань з усіх видів автор. винагород і нарахувань до фондів твор. спілок, за надання послуг укр. і зарубіж. правовласникам щодо використання творів та об’єктів суміж. прав, доходів, а також частково за рахунок держ. бюджету. Агентство мало право брати участь у роботі міжнар. і неуряд. орг-цій ін. країн з питань автор. прав, укладати угоди з іноз. фірмами та громадянами на представництво інтересів ДААСП за межами України, відкривати в ін. державах свої представництва, створювати госп. орг-ції тощо. ДААСП очолював голова, якого призначав KM України, у його структурі діяли колегія, консультац. рада та ін. дорадчі органи. Указом Президента України «Про зміни в системі центральних органів виконавчої влади України» від 13 березня 1999 ДААСП як самост. центр. орган виконав. влади ліквідовано, а його структурні одиниці увійшли до складу Держ. ком-ту України з питань науки та інтелектуал. власності на правах самост. спеціалізов. підрозділу. Відповідно до Указу Президента України «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 на базі Мін-ва освіти України і Держ. ком-ту України з питань науки та інтелектуал. власності створ. Мін-во освіти і науки України. Згідно з постановою КМ України від 20 червня 2000 у складі цього Мін-ва організовано Держ. департамент інтелектуал. власності – уряд. орган держ. упр., який, зокрема, виконує функції ліквідованого ДААСП.

В. П. Нагребельний

Статтю оновлено: 2007