Державне науково-виробниче підприємство з маркшейдерських, екологічних, геомеханічних та гідротехнічних досліджень (МЕГГД) - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Державне науково-виробниче підприємство з маркшейдерських, екологічних, геомеханічних та гідротехнічних досліджень  (МЕГГД)

ДЕРЖА́ВНЕ НАУКО́ВО-ВИРОБНИ́ЧЕ ПІДПРИЄ́МСТВО З МАРКШЕ́ЙДЕРСЬКИХ, ЕКОЛОГІ́ЧНИХ, ГЕОМЕХАНІ́ЧНИХ ТА ГІДРОТЕХНІ́ЧНИХ ДОСЛІ́ДЖЕНЬ (МЕГГД) – науково-дослідна установа, що вивчала проблеми маркшейдерії Кривбасу. Засн. 1949 у м. Кривий Ріг Дніпроп. обл. як опор. пункт у Кривбасі Всесоюз. н.-д. маркшейдер. ін-ту (Ленінград, нині С.-Петербург). Від 1973 – Криворіз. відділ. ВНДІ з осушення родовищ корис. копалин, захисту інж. споруд від заводнення, спец. гірн. робіт, геомеханіки, геофізики, гідротехніки, геології і маркшейдер. справи (м. Бєлгород, РФ), від 1991 – остання назва. 2001 ліквідовано. Фахівці МЕГГД розробляли рекомендації, експертні висновки щодо буд-ва та безпеч. експлуатації кар’єрів, відвалів, гідротех. споруд, будинків та ін. об’єктів нар. госп-ва у зоні впливу підзем. гірн. робіт, а також з проблем маркшейдер. справи та екології; проекти норматив. документів, які регламентують порядок виконання гірн., маркшейдер. та геол. робіт, безпеч. та стабіл. експлуатації шахт, кар’єрів, відвалів та гідротех. споруд; виконували всі види маркшейдер.-геодез. та гідрогеол. робіт, пов’язаних з розробкою корис. копалин; брали участь у комплекс. програмах з реструктуризації шахт Кривбасу, дослідж. геоекол., соц. наслідків ліквідації шахт, гідрогеол. та екол. моніторингу Кривбасу. Остан. дир. – К. Бойчук.

В. В. Стецкевич

Статтю оновлено: 2007