Державний ґемологічний центр України | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Державний ґемологічний центр України


Державний ґемологічний центр України

ДЕРЖА́ВНИЙ ҐЕМОЛОГІ́ЧНИЙ ЦЕНТР УКРАЇ́́НИ – науково-виробнича організація з проблем ґемології. Під- порядк. Мін-ву фінансів Украї- ни. Засн. 1993 у Києві. Від- повідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» (1997) на Д. ґ. ц. У. покладено завдання з проведення незалеж. експертизи та контролю за якістю сировини і виробів з дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органоген. утворення та напівдорогоцінного каміння, а також виробів з ними, експерт. оцінювання дорогоцін. каміння, дорогоцін. каміння органоген. утворення та напівдорогоцін. каміння, зарахованого до Держ. фонду дорогоцін. металів і дорогоцін. каміння України; надання методол. допомоги геол.-розв., видобув. і перероб. підпр-вам для підвищення якості робіт та методич. їх забезпечення; проведення ґемол. дослідж. сировини. Діє найсучасніша ґемол. лабораторія. Осн. напрями дослідж.: вивчення мінерал.-сировин. ресурсів в Україні, розроблення методів та відповід. приладів експертизи, вивчення та впровадження нових технологій для видобування та перероблення, вивчення особливостей і закономірностей розвитку світ. ринку дорогоцін., напівдорогоцін. і декор. каміння, а також дорогоцін. каміння орган. походження, складання інформ. баз даних з ґемол. тематики, розроблення ефектив. методів прогнозування вартості на пам’ятки Істор. і Музей. фондів України. Методи ґемол. дослідж. в Центрі є уніфікованими відносно європ. і заг.-світ. вимог. Тут зібрано унікал. еталонну колекцію мінералів та їх синтет. аналогів, гірських порід та органоген. утворень (бурштину, гагату тощо) з усіх куточків світу; створ. навч. курси підготовки експертів з діагностики і оцінювання діамантів, кольор. дорогоцін. каміння орган. походження, напівдорогоцін. каміння; вперше упорядковано серію друк. метод. посібників, які у повній мірі відповідають сучас. вимогам ґемол. експертизи та товарознавства коштовностей. 1995 Д. ґ. ц. У. започатковано перший в Україні ґемол. ж. «Коштовне та декоративне каміння». Дир. – В. Драгомирецький.

Статтю оновлено: 2007