Державний інститут з проектування підприємств коксохімічної промисловості "Гіпрококс" | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Державний інститут з проектування підприємств коксохімічної промисловості "Гіпрококс"


Державний інститут з проектування підприємств коксохімічної промисловості

ДЕРЖА́ВНИЙ ІНСТИТУ́Т З ПРОЕКТУВА́ННЯ ПІДПРИЄ́МСТВ КОКСОХІМІ́ЧНОЇ ПРОМИСЛО́ВОСТІ «ГІПРОКО́КС» – головний науково-технічний центр в Україні в галузі проектування підприємств з переробки кам’яного вугілля та вуглецевих сполук. Засн. 1929 у Харкові. Підпорядк. Мін-ву пром. політики України. У структурі – вугіл., кокс., хім., енергет., буд., захисту навколиш. середовища, електротех. та АСК відділи. Осн. напрями діяльності: комплексне розроблення наук.-тех. проект. документації для буд-ва нових, реконструкції та тех. переобладнання діючих коксохім. підпр-в; розроблення та прогнозування осн. наук.-тех. напрямів розвитку коксохім. пром-сті; розроблення концепції програми розвитку коксохім. пром-сті України, перспектив. планів і тех.-екон. обґрунтувань з оптим. розташування коксохім. вироб-в, бізнес-планів з обґрунтування інвестицій у буд-во, реконструкції та тех. переобладнання підпр-в тощо. За проектами Ін-ту споруджено понад 60 коксохім. підпр-в в Україні, РФ, Казахстані та багатьох країнах далекого зарубіжжя. Фахівці «Гіпрококсу» розробили конструкції кокс. батарей з печами об’ємом від 20 до 63,4 м3 та потуж. від 450 до 1500 тис. т коксу 6-відсотк. вологості на рік, установки сухого гасіння розпеченого коксу потуж. 140–200 т на год.; проектну документацію буд-ва цехів уловлювання хім. продуктів коксування, перероблення кам’яновугіл. смоли та сирого бензолу, очищення кокс. газу від сірководню з отриманням сірчаної кислоти, споруд для очищення пром. стіч. вод біохім. способом. Серед провід. фахівців – І. Молодцов, М. Царьов, А. Сілка, О. Мінасов, А. Тараканов, М. Кулаков, Ю. Зінґерман, О. Кравченко, О. Ларін, В. Каменюка, В. Грабко. Кількість працівників (2007) – 545 осіб. Перший дир. – М. Васильєв, від 1994 – В. Рудика.

Статтю оновлено: 2007