Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування


Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування

ДЕРЖА́ВНИЙ НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ЦЕНТР З ПРОБЛЕ́М ГІГІЄНИ ХАРЧУВА́ННЯ Створ. 2003 на базі ВАТ «Укр. НДІ харчування», що веде свою історію від організованого 1932 Київ. НДІ харчування, який того ж року був об’єднаний з Київ. філією Всеукр. ін-ту харчування, а 1934 – з Всеукр. ін-том харчування; 1965 отримав назву Київ. НДІ гігієни харчування; 1989–94 входив до структури Укр. наук. гігієн. центру; 1994 виокремився і отримав назву «Укр. НДІ харчування», а 1997 перетворений на ВАТ. Центр підпорядк. МОЗ України. У структурі – лаб. гігієни харчування, харч. мікробіології, хімії та експертизи харч. продуктів, гігієн. оцінки харч. технологій. Осн. напрями наук. діяльності: розроблення основ рац. харчування різних вікових і профес. груп населення; діагностика і профілактика харч. отруєнь; вивчення хім. складу харч. продуктів, ролі вітамінів у харчуванні; обґрунтування принципів лікув. харчування, впливу харчування на біохім. і фізіол. процеси, захворюваність населення. Співроб. запропонували нові види дієт. продуктів з високим вмістом вітаміну В – ацидофіл.-дріждж. молоко та сир; установили гранично допустимі рівні пестицидів у харч. продуктах; започаткували наук. напрям – гігієн. вивчення нових ресурсів білка і розроблення продуктів підвищеної біол. цінності; брали участь у розробленні таблиць хім. складу рибних продуктів, методу освітлення крові забійних тварин (що дало можливість максимально використовувати її в харчуванні населення) тощо; разом із співроб. ін. установ розробили «Норми фізіол. потреб населення України в осн. харч. речовинах і енергії» (1999), норми добової потреби вітчизн. та імпорт. харч. продуктів для дітей різних вікових груп. Серед відомих науковців – М. Губергріц, Г. Фольборт, Є. Шамрай, В. Тичинін, М. Путилін, М. Коломійцева, Н. Щупак, Р. Габович. Перший дир. – Б. Гордін (1932–34), нині – О. Швець (від 2003).

Статтю оновлено: 2007