Державний облік | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Державний облік


Державний облік

ДЕРЖА́ВНИЙ О́БЛІК – діяльність (функція) відповідних державних органів, насамперед виконавчої влади, установ, підприємств та організацій. Полягає у забезпеченні системи збору та реєстрації необхід. інформації (відомостей) про результати людської діяльності, соц.-екон. явища, природні (земел., лісові, водні ресурси, корисні копалини тощо), госп., тех., соц., культурні та ін. об’єкти, правові, майнові та ін. відносини юрид. і фіз. осіб. Система Д. о. дає можливість отримувати узагальнюючі, належним чином систематизов. дані про стан об’єктів Д. о., їх кількісну та якісну характеристики. Ці дані використовують для держ. планування, складання довгострок. прогнозів соц.-екон. розвитку, формування заг.-нац., н.-д. та ін. держ., регіон. і галуз. програм, прийняття управлін. рішень тощо.

Статтю оновлено: 2007