Державно творча трібуна Буковини - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Державно творча трібуна Буковини

«“ДЕРЖА́ВНО ТВО́РЧА ТРІБУ́НА” БУКОВИ́НИ» – часопис. Виходив 1932 у Чернівцях раз на місяць укр. мовою. Заснували співроб. ж. «Самостійна думка» з метою виховання та розвитку нац. й політ. свідомості українців. У ст. «Національна свідомість», «Національна мораль і чесність» В. Липинського, «Кудою йти» М. Гарта, «На що ми маємо сьогодні звертати найбільше уваги?» Г. Тодорківа, зверненнях «Український народе», «Єдність народу» висвітлені проблеми творення ідей укр. державності, політ. і громадян. ідеалів сусп-ва, формування турботливого ставлення до істор. та культур. цінностей. У ст. «Справи українських шкіл у Румунії» Ф. Кумки і «Причини упадку українського шкільництва в Румунії (Буковині)» порушено питання навчання дітей рідною мовою. На сторінках часопису висвітлювали проблеми політ. життя різних партій. Серед авторів – Т. Левенко, В. Левинський.

Літ.: Романюк М. М., Галушко М. В. Українські часописи Північної Буковини (1870–1940 рр.): Істор.-бібліогр. дослідж. Л., 1999; Періодика Західної України 20–30-х рр. ХХ ст.: Мат. до бібліографії. Т. 3. Л., 2001.

М. М. Романюк, М. В. Галушко

Стаття оновлена: 2007