Дерій Василь Антонович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дерій Василь  Антонович

ДЕРІ́Й Василь Антонович (26. 06. 1959, с. Хом’яківка, нині с. Нагірянка Чортків. р-ну Терноп. обл.) – економіст, поет. Канд. екон. н. (1991). Всеукр. літ.-мист. премія ім. І. Блажкевич (2001). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1981). Від 1982 працює у Терноп. екон. ун-ті: 2001–03 – проф. каф. бухгалтер. обліку і аудиту в с. госп-ві, від 2003 – доц. каф. обліку і аудиту в інвестиц. сфері; водночас від 2002 – проф. каф. обліку і аудиту Бучац. ін-ту менеджменту й аудиту (Терноп. обл.). Досліджує проблеми бухгалтер. обліку та екон. контролю на підпр-вах АПК. Автор зб. віршів для дітей «Мій буквари- ку, букводарику» (1996), пісен. зб. «Мамині турботи» (спільно з В. Лазаренком, 1997; 2003), зб. поезій «Пора каштанового цвіту» (2001; усі – Тернопіль).

Пр.: Облік, контроль і аналіз в умовах ринкових відносин: Навч. посіб. К., 1992 (співавт.); Проблеми і напрямки реформування обліку та аудиту в Україні // Вісн. Терноп. академії нар. госп-ва. Т., 1996. Вип. 1; Контроль і ревізія в сільському господарстві: Курс лекцій. Т., 2002; Громадський контроль за майном, землею, витратами і доходами на селі // Бухгалтерія в с. госп-ві. К., 2007. № 8.

С. Л. Дусановський

Статтю оновлено: 2007