Деркач Григорій Іларіонович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Деркач Григорій  Іларіонович

ДЕРКА́Ч Григорій Іларіонович (26. 03. 1932, с. Вишневе Гуляйпіл. р-ну Запоріз. обл. – 07. 09. 1969, Київ) – фахівець у галузі органічної хімії. Д-р хім. н. (1964), проф. (1966), чл.-кор. АН УРСР (1967). Закін. Дніпроп. металург. ін-т (1954). Від 1958 – в Ін-ті орган. хімії АН УРСР (Київ): від 1963 – зав. відділу хімії елементорган. ізоціанатів, водночас від 1966 – заст. дир. з наук. роботи. Досліджував фосфазореакції, процеси фосфорилювання амідів карбон. кислот, синтез нових типів орган. похідних три- і п’ятивалент. фосфору. Засн. нового наук. напряму в галузі хімії фосфороорган. сполук – хімія ізоціанатів фосфору. Під його кер-вом створ. нові фосфоровмісні антибластичні препарати, системні інсектициди, комплексоутворювачі для важких металів.

Пр.: Химические методы борьбы с вредителями сельского хозяйства. К., 1960; Химическая защита растений. К., 1963; Фосфазосоединения. К., 1965; Инсектицидное и биологическое действие диэфиров N-алкилуретан-фосфорной кислоты // Физиологически активные вещества: Респ. межведомствен. сб. К., 1969. Вып. 2; Производные изоцианатов тиокислот фосфора // Журн. общей химии. 1971. Т. 41, № 5; Строение фосфориллированных амидов и свойства водородных связей // ТЭХ. 1974. Т. 10, № 3 (усі – у співавт.).

М. О. Лозинський

Статтю оновлено: 2007