Дерман Григорій Львович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дерман Григорій  Львович

ДЕ́РМАН Григорій Львович (13(25). 05. 1890, м. Бахмут, нині Артемівськ Донец. обл. – 18. 11. 1983, Харків) – лікар-патологоанатом. Д-р медицини (1936), проф. (1940). Закін. Харків. ун-т (1913). Працював військ. лікарем. 1916–41 – в Ін-ті лаборатор. діагностики (Харків): асист., зав. відділу, дир., наук. кер.; водночас 1919–27 – у Харків. мед. ін-ті; очолював каф. патол. анатомії Укр. ін-ту удосконалення лікарів (Харків, 1930–41 та 1944–45), Харків. (1932–41 та 1945–71), Іжев. (РФ, 1942–44) мед. ін-тів. Осн. напрям наук. дослідж. – морфологія гіпертон. хвороби й атеросклерозу. Вивчав ретикулоендотеліал. системи; проводив експерим.-морфол. дослідж. ролі легенів, печінки і селезінки в ліпоїд. обміні; досліджував жирову тканину в плодів і новонароджених, морфогенез туберкульозу, аліментарно-токсичну алейкемію. Описав клітини Тюрка у хворих на висип. тиф, особливості морфології шлунк.-кишк. тракту при скарлатині, міоцити Аничкова при дит. інфекц. хворобах. Автор класифікації черевнотифоз. процесів.

Пр.: К вопросу об опухолях языка // ВД. 1924. № 24–26; Посібник до розтину трупів. К., 1936; Роль патологоанатомов в работе Харьковского медицинского общества (К 85-летию ХМО) // ВД. 1946. № 11–12; Классификация первичных раков легких // Тр. 3-го Всесоюз. съезда патологоанатомов. Москва, 1960; Возможные пути оттока при облитерации магистральных артерий нижних конечностей // Мат. науч. конф. «Актуал. вопросы теор. и клин. медицины». К., 1966.

Літ.: Григорий Львович Дерман: К 85-летию со дня рожд. // Арх. патологии. 1975. № 7; Яковцова А. Ф. К 100-летию со дня рождения Г. Л. Дермана // Там само. 1990. № 11; Вчені ХДМУ.

Ж. М. Перцева

Статтю оновлено: 2007