Дерматології та венерології Інститут АМНУ - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дерматології та венерології Інститут АМНУ

ДЕРМАТОЛО́ГІЇ ТА ВЕНЕРОЛО́ГІЇ Інститут АМНУ – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми дерматології та венерології. Засн. 1924 як Харкiв. iн-т боротьби з венерич. хворобами, від 1937 – Укр. н.-д. шкiрно-венерол. iн-т, від 1965 – Харкiв., від 1992 – Укр. НДI дерматологiї та венерологiї, від 2000 – сучасна назва. У структурі Ін-ту – лабораторiї: клін.- діагност., мiкробiологiї, серології, патофiзiологiї, iмунологiї та патоморфологiї, алергології, бiохiмiї, молекуляр. генетики; відділ наук.-аналітич. роботи в дерматології та венерології; консультативна полiклiнiка; вiддiл. дерматології, інфекц. та паразитар. захворювань шкіри, венерології. В Ін-ті працюють 154 н. с., з яких 8 д-рів та 18 канд. н. Серед відомих науковців – Я. Войташевський, І. Попов, О. Кричевський, О. П’ятикоп, А. Базика, Л. Кислякова, П. Бідненко, М. Фрішман, Г. Цераїдіс, Г. Біляєв. Осн. напрями наук. діяльності: мед.- екол., мед.-генет., мед.-матем., мед.- соц. та епідеміол. дослідження в дерматовенерології; вивчення патол. процесів у шкірі, біології збудників венерич. хвороб; розроблення діагност. тест-систем та автоматиз. лаборатор. комплексів, протиепідем., лікув.-профілакт. та організац.-правових заходів для поліпшення епідеміол. ситуації в країні; забезпечення координації діяльності служб охорони здоров’я, системи освіти, правоохорон. органів у напрямі ранньої діагностики, профілактики та терапії венерич. інфекцій. В Ін-ті діє філія Музею патоген. для людини мікроорганізмів Ін-ту епідеміології та інфекц. хвороб АМНУ. До 1991 видавав зб. «Дерматология и венерология», нині – ж. «Дерматологія та венерологія» (від 1996). Першим дир. був О. Федоровський (1924–37), нині – І. Мавров (від 1977).

Г. К. Кондакова

Стаття оновлена: 2007