Десятова-Шостенко Наталія Олексіївна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Десятова-Шостенко Наталія  Олексіївна

ДЕСЯ́ТОВА-ШОСТЕ́НКО Наталія Олексіївна (26. 12. 1889 (07. 01. 1890) (за ін. даними – 1887), с. Волохівка, нині Вовчан. р-ну Харків. обл. – 1968 (за ін. даними – 1969), Париж) – ботанік. Д-р біол. н. (без захисту дис., 1936), проф. (1931). Закін. Женев. ун-т (1909) та Моск. вищі жін. курси. 1911–15 працювала в Жін. г-зії та водночас у Гербарії Гол. ботан. саду в Петрограді (нині С.-Петербург). 1912–17 під кер-вом проф. Б. Федченка брала участь у ботан. експедиціях у Середню Азію, де зібрала гербарій, на основі якого описано значну кількість нових для науки видів, створила оригін. геоботан. карту центр. частини Алтай. хребта. Від 1917 – на наук. і пед. роботі в Харків., Кубан. с.-г. ін-тах та ІНО, від 1924 – у Харків. хім.-фармацевт. ін-ті (1932–37 – зав. каф. ботаніки), ун-ті та пед. ін-ті. Водночас від 1925 очолювала ботан. відділ заповідника «Асканія-Нова» (Чаплин. р-ну, нині Херсон. обл.), разом з М. Шалитом уклала повну бібліографію до 1928 заповідника. 1927–28 досліджувала цілинні ділянки Пн. Криму та сучас. Одес. обл. Від 1931 – у Харків. філії Ін-ту приклад. ботаніки; під час 2-ї світ. війни – в Ін-ті ботаніки АН УРСР (Київ). Від 1944 мешкала у м. Монпельє та Парижі, вивчала систематику чебреців, разом з Й. Браун-Бланке та Р. Неґру – рослинні угруповання середземномор. частини Франції. Наук. дослідж.: систематика, флористика, геоботаніка, прикладна ботаніка, охорона природи. За дорученням Ботан. ін-ту АН СРСР досліджувала систематику й еволюцію родини Labiatae флори пд.-сх. європ. частини СРСР, підготувала рукопис доктор. дис., який нині зберігається в архіві РАН. На її честь названо новий рід Nathaliella alaica B. Fedtsch; зібрані нею гербарії зберігаються у Харкові та Києві.

Пр.: Определитель растений равнин и предгорий Кубани и части Черноморья. Ставрополь, 1924 (співавт.); Критичні уваги до деяких видів рослин родин Boraginaceae та Labiatae української флори // УБОЖ. 1926; Ботанічне дослідження чорноморських кіс та островів Тендра, Джарилгача, Орлова та Довгого // Мат. до охорони природи на Україні. Х., 1928. Вип. 1; Род Thymus L. (Чабрец) // Флора юго-востока Европ. части СССР. Москва; Ленинград, 1936 (співавт.); Новые виды семейства Labiatae флоры УССР // Ботан. мат. Гербария Ботан. ин-та АН СССР. Ленинград, 1938; Чебрецы европейской части СССР // Учені зап. Харків. ун-ту. Х., 1938 (співавт.); К систематике украинских губоцветных // Ботан. мат. Гербария Ботан. ин-та АН СССР. Ленинград, 1940.

Літ.: Лавренко Е. М. Воспоминания // БЖ. 2000. Т. 85, № 2; Федорончук Н. М., Шевера М. В. Профессор Наталия Десятова-Шостенко – пионер охраны дикой природы Украины // Гуманитар. экол. журн. Спецвып. Заповедники и дикая природа. 2005. Т. 7, вып. 2(17).

ДА: ЦДАВО України. Ф. 2, оп. 7, спр. 72; ф. 27, оп. 9, спр. 591; ф. 166, оп. 12, спр. 8752.

М. В. Шевера

Стаття оновлена: 2007