Десять років української літератури (1917–1927) - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Десять років української літератури (1917–1927)

«ДЕ́СЯТЬ РО́КІВ УКРАЇ́НСЬКОЇ ЛІТЕРАТУ́РИ (1917–1927)» – енциклопедично-довідникове видання. Уклали О. Лейтес і М. Яшек. Випущено 1928 два томи у Харкові (постанова президії НДІ ім. Т. Шевченка, ред. – С. Пилипенко). 1-й том – бібліогр. словник із ґрунтов. передмовою, де автори визначили мету видання: підібрати матеріали для уявлення про літ. десятиріччя в Україні після 1917. 1486 прізвищ укр. письменників цього періоду вибрано незалежно від їх ідеол. напряму та приналежності до літ. угруповань. Переважна частина цих літераторів на той час не мала влас. книжок, лише окремі публікації в періодиці. Надруковано короткі біографії (окремі – з фото) та бібліографії укр. письменників демократ. напряму, які продовжували творчо працювати за рад. часу (Х. Алчевська, С. Васильченко, М. Чернявський, М. Філянський, Л. Старицька-Черняхівська, М. Могилянський, В. Чередниченко та ін.); письменників – безпосеред. учасників рев. подій та подій 1920-х рр. (В. Блакитний, В. Чумак, Г. Михайличенко, А. Заливчий, В. Сосюра, М. Хвильовий, Г. Косинка, Г. Епік, А. Головко, Петро Панч та ін.); ін. представників укр. рад. літ-ри (М. Рильський, П. Тичина, М. Бажан, О. Довженко, Остап Вишня, М. Драй-Хмара, В. Свідзінський, Є. Плужник, В. Поліщук, М. Семенко, М. Йогансен, Ю. Смолич, М. Терещенко, Ю. Яновський та ін.). Вміщено також біобібліогр. відомості про О. Кобилянську, В. Стефаника, Б.-І. Антонича, які жили й працювали в Зх. Україні; а також рев. поетів і прозаїків Зх. України, частина з яких емігрувала до США (І. Кулик), Канади (Мирослав Ірчан), Рад. України (Д. Загул, М. Козоріс, В. Ґжицький, В. Кобилянський, А. Шмигельський, Д. Бедзик та ін.). У 2-му томі «Організаційні та ідеологічні шляхи української радянської літератури» надруковано маніфести літ.-мист. групи «Ґроно», літ. орг-ції «Аспанфут», літ. угруповання «Асоціація комункульту», платформи письменниц. спілок «Плуг» і «Гарт», матеріали про «ВАПЛІТЕ», «Молодняк», ВУСПП тощо. 1928 видання відзначено Упр. наук. установами Наркомосу УРСР премією ім. І. Франка. Готувався 3-й том під назвою «Темарій. Стилі, жанри. Портрети письменників. Характеристики критиків», але через зміну політ. ситуації виданий не був, рукопис не знайдено. Два перші томи 1986 перевидав у Мюнхені О. Горбач. В Україні не перевидавався.

Літ.: Тростянецький А. А. Шляхом боротьби та шукань. Процес ідейно-творчої консолідації письменницьких сил Радянської України. К., 1968; Каспрук В. Варто перевидати // Друг читача. 1989, 16 лют.

В. Г. Пугач

Стаття оновлена: 2007