Діатропов Петро Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Діатропов Петро  Миколайович

ДІАТРО́ПТОВ Петро Миколайович (19(31). 12. 1858, м. Наровчат, нині Пензен. обл., РФ – 12. 02. 1934, Москва) – лікар-гігієніст, бактеріолог. Засл. діяч н. РРФСР (1928). Закін. Моск. ун-т (1883). У 1884–89 працював земським сан. лікарем у Херсон. губ.; 1890–93 – сан. лікарем в Одесі; 1893–1908 – зав. Одес. бактеріол. станції. 1907 зазнав політ. переслідувань, заарешт. 1907–10 брав участь у боротьбі з холерою в Поволжі. Від 1910 – зав. каф. соц. медицини Вищих жін. курсів, згодом – 2-го Мед. ін-ту у Москві (до 1925). Водночас 1919–29 – дир. Сан.-гіг. ін-ту, 1928–31 – Ін-ту контролю сироваток і вакцин. Голова Вченої мед. ради Нар. комісаріату охорони здоров’я РРФСР (1928–32). Ред. ж. «Общественный врач», «Гигиена и эпидемиология». Один з перших в СРСР організаторів боротьби з забрудненням вод. Під його кер-вом розроблено спосіб очищення стіч. вод аерацією з актив. мулом. Наук. дослідж. з проблем гігієни, бактеріології та епідеміології. Автор розділів «Значение внешней природы в распространении инфекции», «Бактериологическое исследование воздуха, воды и почвы», «Дезинфекция», «Палочка дифтерии» у кн. «Медицинская микробиология: У 3 т.» (С.-Петербург; К., 1912–15), підручників з гігієни для серед. навч. закладів (К., 1910–18) та мед. шкіл (Петроград; К., 1918), співавтор перших у Росії «Санитарных правил о спуске сточных вод в водоемы» (1929).

Пр.: Медицинский и санитарный отчет по Елисаветградскому уезду за 1887 г. Елисаветград, 1888; Рождаемость и смертность населения Одесского градоначальства в 1890 г. О., 1891; Народное здравие и санитарные учреждения Одессы в 1894 году. О., 1894; К вопросу о борьбе с инфекционными болезнями в Одессе // Изв. Одес. город. думы. 1897. № 1; Одесские поля орошения. Обезвреживание городских нечистот. О., 1898 (співавт.); О подготовке санитарных врачей // Мат. 7-го Всерос. съезда бактериологов, эпидемиологов и сан. врачей. 22–28 мая, Москва. Москва, 1923. Вып. 4.

Літ.: Добрейцер И. Памяти П. Н. Диатроптова // КМ. 1934. № 4; Кириленко Т. Г. П. Н. Диатроптов и его вклад в строительство советского здравоохранения // СЗ. 1988. № 8; Волков В. А., Куликова М. В. Российская профессура XVIII – начала ХХ вв. Биологические и медико-биологические науки: Биогр. слов. С.-Петербург, 2003.

ДА: Центр. истор. арх. Москвы. Ф. 418, оп. 292, д. 105.

К. К. Васильєв

Стаття оновлена: 2007