Дібров Геннадій Данилович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Дібров Геннадій Данилович


Дібров Геннадій  Данилович

ДІБРО́В Геннадій Данилович (11. 08. 1927, м. Ростов-на-Дону, РФ – 15. 05. 1985, Дніпропетровськ) – фахівець у галузі технології будівельних матеріалів. Д-р тех. н. (1971), проф. (1972), чл.-кор. АН УРСР (1979). Закін. Ростов. інж.-буд. ін-т (1950), де відтоді й працював: 1958–65 – декан буд.-технол. ф-ту, 1965–71 – доц. Від 1971 – зав. каф. технології бетонів і в’яжучих речовин Дніпроп. інж.-буд. ін-ту (нині Придніпров. академія буд-ва і арх-ри). Дослідж. в галузі фізико-хімії капілярно-пористих тіл при взаємодії з різноманіт. середовищами. Розробив наук. засади отримання високотемператур. теплоізоляц. матеріалів на основі базальт. і каолін. волокон для потреб атом. енергетики, стійкі в умовах сірководневої і вуглекислої корозії тампонажні матеріали; вирішив питання застосування різноманіт. поверхн.-актив. речовин як нових ефектив. домішок у бетон; розробив методи отримання портландцементів з відходів титано-магнієвого вироб-ва. Від 1992 для найкращих студентів буд.-технол. ф-ту Придніпров. академії буд-ва і арх-ри встановлено стипендію ім. Д.

Пр.: Опыт работы Ростовского кирпичного завода полусухого прессования. Москва, 1957 (співавт.); Новое в технологии газобетона. Новочеркасск, 1962; Важкий бетон на основі паливних зол і шлаків // Буд. матеріали і конструкції. 1973. № 4; Технологическая инструкция по применению золошлаковых отходов Приднепровской ГРЭС в производстве тяжелых бетонов и изделий из обычных и пароразогретых смесей ВСН № 6. К., 1976 (співавт.); Справочник по бетонам и растворам. К., 1979 (співавт.).

Статтю оновлено: 2007