Ділунг Йосип Йосипович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ділунг Йосип  Йосипович

ДІ́ЛУНГ Йосип Йосипович (22. 06. 1928, м. Мукачеве, нині Закарп. обл. – 25. 03. 2003, Київ) – хімік. Д-р хім. н. (1972), проф. (1976). Засл. діяч н. і т. України (1997). Премія ім. Л. Писаржевського АН УРСР (1990), Держ. премія України в галузі н. і т. (1996). Закін. Ужгород. ун-т (1951). Відтоді працював в Ін-ті фіз. хімії НАНУ (Київ): 1960–64 – вчений секр., 1964–66 – ст. н. с., 1966–71, 1978–82 – заст. дир., 1971–93 – зав. відділу фотохімії, 1993–99 – пров. н. с. Досліджував участь хлорофілу в зародженні електронотранспорт. ланцюга у фотосинтезі; механізм фотоініційов. реакції полімеризації вінілових мономерів, механізм фотопереносу електрона та участь інтермедіатів у процесах полімеризації і фотосинтезу. Визначив механізм фотоперетворень хлорофілу для хім. використання енергії Сонця; виявив принципи добору ініціаторів для одержання полімеризаційноздатних композицій, чутливих до світла в широкому діапазоні спектра.

Пр.: Фотоника порфириновых молекул // УХ. 1978. Т. 47, № 1; Фотоперенос электрона и его прикладные аспекты. К., 1982; Lifetime of the triplet exciplexеs of pоrphyrins with elеctron acceptors in toluene solution // J. Chemical Society. Faraday Transactions ІІ. 1985. Vol. 81, № 5; Photochemical research in the Ukraine // EPA Newsletter. 1992. № 45; усі – у співавт.

С. Я. Кучмій

Статтю оновлено: 2007