Дінцес Лев Адольфович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дінцес Лев  Адольфович

ДІ́НЦЕС Лев Адольфович (23. 06 (05. 07). 1895, м. Вільно, нині Вільнюс – 31. 08. 1948, Ленінград, нині С.-Петербург) – археолог, етнограф, мистецтвознавець. Канд. істор. н. (1941). Закін. Київ. комерц. (1918) і археол. (1920) ін-ти. 1922–23 склав магістер. іспити при Істор.-філол. відділі ВУАН. 1920–24 читав курс з трипіл. культури у Київ. археол. ін-ті, написав дослідж. «Трипольская культура и ее орнамент», у якому виклав свій погляд на хронологію та класифікацію трипіл. пам’яток в Україні. Від 1924 мешкав у Ленінграді, працював у Держ. музей. фонді та Егей. комісії Держ. академії історії матеріал. культури (1924–28), Держ. рос. музеї (1930–42), Ін-тах історії матеріал. культури (1942–46) та етнографії (1946–48) АН СРСР. Водночас читав курси з рос. і укр. нар. мист-ва та музеєзнавства на істор. ф-ті Ленінгр. ун-ту. Осн. наук. праці присвяч. проблемам трипіл. культури, історії рос. глиняної іграшки, нар. худож. ремесел, промислів і мист-ва сх.-слов’ян. народів. У останні роки життя брав участь у роботі комплекс. Закарп. експедиції, серед неопубл. дослідж. – «Задачи изучения народного искусства Закарпатской обл.» (1947).

Пр.: Прочерченный трипольский орнамент культуры А // Сб. аспирантов Гос. Академии истории материал. культуры. Вып. 1. Ленинград, 1929; Русская глиняная игрушка: происхождение, путь исторического развития. Москва; Ленинград, 1936; Историческая общность русского и украинского народного искусства // Сов. этнография. 1941. Т. 5; Древние черты в русском народном искусстве // История культуры древней Руси. Т. 2. Москва; Ленинград, 1951.

Літ.: Воронин Н. Н. Л. А. Динцес (1895–1948) // Краткие сообщения Ин-та истории материал. культуры. 1949. Вып. 25; Формозов А. А. Русские археологи в эпоху тоталитаризма: Историогр. очерки. Москва, 2004.

С. В. Кузьміних

Стаття оновлена: 2007