Діпрозв’язок, Український інститут з проектування засобів та споруд зв’язку — Енциклопедія Сучасної України

Діпрозв’язок, Український інститут з проектування засобів та споруд зв’язку

«ДІПРОЗВ’ЯЗО́К» Український інститут з проектування засобів та споруд зв’язку – галузева установа з проектування комплексної телекомунікаційної та інформаційної інфраструктури. Підпорядк. Держ. департаменту з питань зв’язку та інформатизації Мін-ва транспорту та зв’язку України. Засн. 1940 в Києві як Укр. відділ. Всесоюз. тресту з проектування споруд зв’язку «Зв’язокпроект». Від 1951 – Київ. відділ. ін-ту «Діпрозв’язок» Мін-ва зв’язку СРСР, від 1972 – ін-т «Діпрозв’язок–3», від 1991 – сучасна назва. Від 2000 – ВАТ. Осн. напрями діяльності: розроблення ген. схем побудови та розвитку міжнар., міжміських, міських і зонних телекомунікацій. мереж України; розроблення проектно-кошторис. документації на буд-во споруд зв’язку та засобів інформатизації – міжнар., міжміських, міських, відомчих АТС, Call-центрів для різних операторів і відомств; магістрал., внутрішньозонних, місцевих кабел. ліній зв’язку; мор. кабел. магістралей і кабел. ліній технол. зв’язку різних відомств; мереж підтримки СКС № 7, синхронізації, управління; мереж PDH, SDH та АТМ; технологій DWDM; мереж абонент. доступу та вузлів доступу до мережі Інтернет; захисту споруд зв’язку від небезпеч. електромагніт. впливу, корозії та ударів блискавки; систем енергопостачання та електроживлення; тех. будівель об’єктів електрозв’язку та засобів інформатизації; системи пожеж. та охорон. сигналізації; мереж транкінгового, стільникового радіотелефон. зв’язків, персонал. радіовиклику, радіорелей. ліній зв’язку; структурованих кабел. систем; систем тех. та криптограф. захисту інформації; розроблення та виготовлення засобів зв’язку та інформатизації спец. призначення; розроблення нормат. документів у галузях зв’язку та інформатизації; н.-д. роботи; наук.-тех. експертиза. За проектами Ін-ту побудовано та введено в експлуатацію: первинна мережа ВАТ «Укртелеком», у яку входять міжнар. волоконно-оптичні лінії зв’язку «Північ», «Південь», «Захід», «Схід», «Дніпро–Донбас», «Таврія», «Вуглик», «Січ», «Буковина» та ін.; сучасні цифр. міжміські АТС для всіх обл. центрів і АР Крим; сучасні цифр. АТС на сотні тисяч номерів для ВАТ «Укртелеком» та операторів різних форм власності; мережі провід. операторів мобіл. та транкінгового зв’язків; корпоративні мультисервісні мережі різних мін-в і відомств; низку засобів зв’язку та інформатизації спец. призначення. Загалом за період існування «Д.» за його проектами побудовано численні об’єкти міжнар., міжміського та місц. зв’язків не лише в Україні, а й в усіх союз. респ. СРСР, а також у країнах Азії та Близького Сходу. Серед провід. фахівців – В. Горицький, О. Післегін, А. Кулеша, Г. Дилько, Є. Цацко, Г. Бондаренко. Голова правління – В. Горицький (від 2001).

Статтю оновлено: 2007
Цитувати статтю
І. В. Вакуленко . Діпрозв’язок, Український інститут з проектування засобів та споруд зв’язку // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=26483 (дата звернення: 05.03.2021).