Краєзнавство Черкащини | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Краєзнавство Черкащини


Краєзнавство Черкащини

«КРАЄЗНА́ВСТВО ЧЕРКА́ЩИНИ» Засн. 1990 у Черкасах Нац. спіл­кою краєзнавців України як «Крає­­знавець Черкащини», від 1995 – сучасна назва. Виходить укр. мо­вою двічі на рік; наклад 1000 прим. Висвітлює роботу обл. орг-ції Нац. спілки краєзнавців України і місц. краєзн. осеред­ків, регіон. історію, порушує ак­туал. проблеми патріот. вихован­ня і формування нац. свідомості громадян, збереження істор.-культур. спадщини краю. Осн. рубрики: «Історія міст і сіл Черкащини», «Історія краю в особах», «Музеї – центри краєзнавчого руху», «Подвижники краєзнавства», «Краєзнавча хроніка», «Віс­ті з краєзнавчих осередків», «Ак­туальний архів», «Шкільне крає­знавство», «Календар пам’ят­них дат Черкащини», «Книжкова по­лиця». Гол. ред. – В. Мельничен­ко (від 2001).

Статтю оновлено: 2014