Голод Петро Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Голод Петро Іванович

ГО́ЛОД Петро Іванович (17. 11. 1946, м. Ходорів Львів. обл. – 03. 01. 2014, Київ) – фізик-теоретик. Д-р фіз.-мат. н. (2010). Держ. премія України у галузі н. і т. (2013). Закін. Київ. ун-т (1969). Від 1986 – ст. н. с. Ін-ту теор. фізики НАНУ (Київ); водночас від 1990 – доц. каф. теор. фізики Київ. ун-ту; від 1997 – проф., зав. каф. фіз.-мат. наук Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». Наук. дослідження: нелінійні рівняння теорії поля, фізика конденсов. систем, теорії симетрій і зображення групи.

Пр.: Superextension of the Kadomtsev–Petviashvili equation // Phys. Lett. A. 1990. Vol. 147, № 4; Математичні основи теорії симетрій. К., 1992 (співавт.; рос. перекл. – Москва, 2001); Нелінійні Альфенівські хвилі та солітони в холодній плазмі // УФЖ. 2004. Т. 49, № 3 (співавт.); Симетрія та методи теорії груп у фізиці: Підруч. К., 2005.

І. П. Дзюб

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
І. П. Дзюб . Голод Петро Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=26511 (дата звернення: 23.04.2021)