Голодець Григорій Ізраїльович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Голодець Григорій Ізраїльович

ГОЛОДЕ́ЦЬ Григорій Ізраїльович (07. 11. 1936, Київ – 17. 07. 1992, там само) – фізико-хімік. Д-р хім. н. (1970), проф. (1982). Чл.-кор. АНУ (1990). Премія ім. Л. Писаржевського АН УРСР (1973). Закін. Київ. ун-т (1959). Відтоді працював в Ін-ті фіз. хімії АНУ (від 1980 – зав. відділу механізмів гетерогенно-каталітич. реакцій). Розробив термодинаміч. підхід до передбачення каталітич. дії, сформулював фіз.-хім. принципи окисно-віднов. гетерогенного каталізу, виявив явище каталітич. неоднорідності. Запровадив у практику нові ефективні каталізатори промислово важл. реакцій каталітич. окиснення і гідрування. У галузі хім. кінетики Г. запропонував метод розрахунку ентропії активованих комплексів, дав нове трактування «компенсац. ефекту», встановив зв’язок між порядками реакції і концентраціями інтермедіатів.

Пр.: Каталитические свойства веществ. К., 1968. Т. 1; 1975. Т. 2; 1977. Т. 4 (співавт.); Введение в теорию кинетики и катализа. К., 1971 (співавт.); Проблемы теории и практики исследований в области катализа. К., 1973 (співавт.); Гетерогенно-каталитические реакции с участием молекулярного кислорода. К., 1977 (вид. англ. мовою – Heterogeneous Catalytic Reactions Involving Molecular Oxygen. Amsterdam, 1983); Гетерогенно-каталитическое окисление органических веществ. К., 1978.

Н. І. Ільченко

Стаття оновлена: 2006