Голос з-над Бугу | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Голос з-над Бугу


Голос з-над Бугу

«ГО́ЛОС З-НАД БУ́ГУ» – районна газета. Виходить у м. Сокаль Львів. обл. двічі на тиждень укр. мовою. Засн. у грудні 1918 як орган Сокал. повіт. ради. Висвітлювала процес буд-ва молодої держави і розгортання польс.-укр. війни 1918–19 на пн.-зх. кордонах ЗУНР (осн. рубрики: «Новинки», «Вісті з краю», «З світа», «Урядова часть», «Звідомлення про бої»). Від травня 1919 часопис не видавався. Відновлена у травні 1936 за ред. П. Стефанишина, газета декларувала позапартійність, друкувала переважно статті, повідомлення про культ.-осв., кооп. та госп.-екон. справи повіту, інформацію про події у світі, відзначення істор. дат, репортажі із суд. залу. Від 1937 почали виходити додатки «Голос молоді» (присвяч. творчості молодих літераторів) та «Культура й життя». У вид. друкували також і художні твори, зокрема Н. Ріпецького, Б. Лепкого, С. Гординського. Із приєднанням Зх. України до УРСР випуск часопису знову припинився. У липні 1990 на матеріал.-тех. базі г. «Вперед» (орган РК КП(б)У та райради нар. депутатів) отримав третє життя. Співзасн. газети є райрада і колектив ред. Наклад 3,5–4 тис. прим. Осн. темат. спрямованість – висвітлення державотвор. процесів, екон., політ. та нац.-духов. проблем, сприяння відродженню села, вирішення екол. і соц. питань. Гол. ред. – І. Вашків (від 1983).

Літ.: Дроздовська О. Українські часописи повітових міст Галичини (1865–1939). Л., 2001.

Статтю оновлено: 2006