Голос Крыма - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Голос Крыма

«ГО́ЛОС КРЫ́МА» – назва низки видань, що виходили на території Криму протягом 1907–44, і сучасного друкованого органу кримськотатарської громади України. Газети з такою назвою видавалися рос. мовою в містах Ялта (1907, ред. – І. Огуз), Керч (1910–11, ред. – А. Шиндельман, А. Кайзер), Євпаторія (1914, ред. – З. Каганович), Сімферополь (1919, ред. І. Френкель); кримськотатар. мовою («Крым седасы») – у м. Карасубазар (нині Білогірськ; 1909, ред. – А. Айвазов). 1941–43 виходила однойменна газета профашист. спрямування, підпорядк. Сімфероп. міській управі (гол. ред. – А. Булдєєв). Сучасна газета засн. 1993 у Сімферополі ВАТ «Фірма “Салгір ЛТД”». 1994–2004 – додаток до г. «Голос України», нині – самостійне вид. Виходить щотижня рос. та кримськотатар. мовами. Наклад понад 9 тис. прим. Друкує матеріали, присвячені переважно проблемам крим. татар. Гол. ред. – Е. Сеітбекіров.

Літ.: Гуркович В. «Певцы свободы» доктора И. Геббельса // Горькая память войны. Крым в Великой Отечественной. Сф., 1995; Окупаційний режим в Криму: 1941–44 рр. (за матеріалами преси окупаційних властей). Сф., 1996; Зарубин В. Г., Зарубин А. Г. Периодические издания Крыма (март 1917 – ноябрь 1920 г.) // Крымский архив. Сф., 2001; Хоменок О. С. Дореволюционная периодическая печать Таврической губернии (1838–1916): Очерк истории и библиогр. указатель. О., 2003.

В. Г. Зарубін

Стаття оновлена: 2006