Голотюк Іван Андрійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Голотюк Іван Андрійович


Голотюк Іван Андрійович

ГОЛОТЮ́К Іван Андрійович (23. 09. 1921, с. Красностав, нині Славут. р-ну Хмельн. обл.) – хірург-онколог. Д-р мед. н. (1981), проф. (1982). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Станіслав. мед. ін-т (1952), де й працює від 1965 (нині Івано-Фр. мед. ун-т): зав. курсу, від 1978 – зав. каф., від 2000 – проф. каф. онкології. Одночасно 1952–74 – лікар в Івано-Франківську та обл. Наук. дослідження: етіологія, механізми канцерогенезу, методи діагностики та лікування раку легенів, органів шлунк.-кишк. тракту, репродукт. системи тощо.

Пр.: Диагностика бронхолегочного рака методом цитологического исследования соскобов слизистой оболочки бронха // ВД. 1965. № 1 (співавт.); Морфофункциональные изменения печени при раке молочной железы // Вопр. онкологии. 1978. Т. 24, № 8; Дактилографический анализ гемоглобина при гормональном канцерогенезе // Вест. Львов. ун-та. 1988. Вып. 18 (співавт.); Ендолімфатична хіміотерапія місцевопоширеного раку прямої кишки // ГЛВ. 1995. Т. 2, № 1 (співавт.); Питання загальної онкології: Навч.-метод. посіб. Ів.-Ф., 1998 (співавт.).

Літ.: Біогр. словник ІФДМА.

Статтю оновлено: 2006