Голуб Андрій Матвійович — Енциклопедія Сучасної України

Голуб Андрій Матвійович

ГО́ЛУБ Андрій Матвійович (19. 11. 1918, с. Заріччя, нині Білоцерків. р-ну Київ. обл. – 11. 04. 1977, Київ) – хімік. Батько О. Голуба. Д-р хім. н. (1961), проф. (1962). Держ. премія УРСР в галузі н. і т. (1990, посмертно). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Київ. ун-т (1942), де й працював від 1950: від 1959 – зав. каф. неорган. хімії. Осн. напрями наук. діяльності: дослідж. комплексоутворення в неводних і змішаних розчинах та синтез нових координац. сполук; синтез і фіз.-хім. дослідж. жаростійких оксид. матеріалів для потреб нової техніки; переробка мінерал. сировини та утилізація відходів вироб-ва. Розробляв укр. хім. термінологію, питання систематики і номенклатури в неорган. хімії. Кер. автор. колективу і співавтор монографії «Chemie der Pseudohalogenide» (Berlin; Heidelberg, 1979; рос. перекл. – «Химия псевдогалогенидов», К., 1981; англ. – «Chemistry of pseudohalogenides», Amsterdam, 1986).

Пр.: Систематика та номенклатура в неорганічній хімії. К., 1959; Рідкісноземельні елементи. К., 1965; Загальна та неорганічна хімія: Підруч.: У 2 т. К., 1969; 1971; Основи координаційної хімії: Підруч. К., 1977 (співавт.).

М. Д. Василега-Дерибас

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
М. Д. Василега-Дерибас . Голуб Андрій Матвійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=26617 (дата звернення: 23.04.2021)