Голуб Владислав Петрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Голуб Владислав Петрович

ГО́ЛУБ Владислав Петрович (05. 12. 1941, с. Знам’янка, нині Прилуц. р-ну Черніг. обл.) – матеріалознавець. Д-р тех. н. (1985), проф. (1993). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1990), премії ім. О. Динника АН УРСР (1988), ім. О. Антонова НАНУ (2007). Закін. Львів. політех. ін-т (1965). Відтоді працював на вироб-ві. Від 1971 – в Ін-ті механіки НАНУ (Київ): від 1986 – зав. відділу механіки повзучості. Наук. діяльність присвячена експерим. та теор. дослідж. у галузі механіки деформованого твердого тіла, механіки матеріалів, динаміки, міцності машин, приладів та апаратури, побудови визначал. рівнянь у теорії повзучості, неліній. моделей акумуляції пошкоджень повзучості та втоми, методів прогнозування довготривалої міцності та взаємодії повзучості і втоми.

Пр.: Циклическая ползучесть жаропрочных материалов. К., 1983; Высокотемпературное разрушение материалов при циклическом нагружении. К., 1994 (співавт.); О задачах прогнозирования длительного разрушения в условиях ползучести // ПМ. 1998. Т. 34, № 10; Смешанный критерий длительного разрушения в условиях ползучести при плоском напряженном состоянии // Там само. 2003. № 5 (співавт.); К расчету предельного состояния армированных пластиков неориентированных полимеров приассиметричном растяжении – сжатии // Механика композит. материалов. 2004. № 1 (співавт.).

Літ.: Голуб Владислав Петрович: К 60-летию со дня рождения // ПМ. 2001. Т. 37, № 12.

Ю. М. Неміш

Стаття оновлена: 2016