Голуб Самуїл Йосипович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Голуб Самуїл Йосипович


Голуб Самуїл Йосипович

ГО́ЛУБ Самуїл Йосипович (23. 07. 1903, Одеса – 23. 06. 1976, там само) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1965), проф. (1968). Закін. Одес. ІНО (1925). Вчителював. Від 1929 – в Одес. ун-ті: ст. н. с. оптичної лаб., 1930 – вчений секр. НДІ фізики при ун-ті, від 1931 – доц., 1939–41 – зав. каф. оптики і рентґенофізики, від 1960 – зав. оптичної лаб. сектору електрон. процесів у кристалах, від 1968 – проф. Досліджував фотолюмінесценцію орган. барвників і галогенідів срібла. Співавт. навч. посібника до фіз. практикуму для студентів-біологів (1969).

Пр.: Люминесценция галоидных солей серебра // Докл. АН СССР. 1948. Т. 60, № 7; Влияние газов на образование центров люминесценции галогенидов серебра // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1961. Т. 25, № 3 (співавт.); О действии инфракрасного света на люминесценцию чистых и смешанных серебряно-галоидных фосфоров // Журн. оптики и спектроскопии. 1962. Т. 12, № 2 (співавт.).

Статтю оновлено: 2006